Zdravstvo

ZdravstvoPromicanje zdravstvene suradnje

Saznajte što je na pameti vodećih praktičara telemedicine kada je u pitanju proširenje hitne njege van granica bolnice. Video konferencije Vidyo-a transformiraju telemedicinu te omogućuju da se ponudi dublja razina njege za sve više ljudi, i to pristupačno s izvanrednom lakoćom.